แจ้งการจัดส่งหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประจำปี 2562

กรุงไทย-แอกซ่า จะส่งลิงค์ผ่านทาง SMS เพื่อให้ลูกค้าดาวน์โหลดหนังสือรับรองการชำระเบี้ยประกันประจำปี 2562 โดยเมื่อคลิกลิงค์แล้วท่านสามารถกรอกเลขที่กรมธรรม์ หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ให้ไว้กับบริษัทฯ เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองฯ ได้ทันที โดยมีช่วงระยะเวลาดังนี้

1. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ ยกเว้นรายเดือน ที่ชำระเบี้ยภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2562
2. กรมธรรม์ทุกแบบงวดชำระ รวมแบบรายเดือน ที่ชำระเบี้ยตั้งแต่วันที่ 1-31 ธันวาคม 2562 จะได้รับ SMS ระหว่างวันที่ 15-21 มกราคม 2563