ประกันโรคร้ายแรง | iCare

นิยามใหม่กับแผนประกันโรคร้ายแรง ที่ให้ความคุ้มครองเต็มเหนี่ยวถึง 100 อาการ ครอบคลุมทุกระยะโรคร้าย และให้คุณเคลมได้หลายครั้งรวมสูงสุดถึง 6 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย แถมยังมั่นใจได้ว่าความคุ้มครองของคุณจะไม่สูญหายแม้ยามเจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง

ผลประโยชน์

  • คุ้มครองโรคร้ายแรง 90  โรคเคลมได้หลายครั้ง
  • สูงสุดถึง 5 เท่าของจำนวนเงินเอาประกันภัย
  • มีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต 100,000 บาท