ประกันประเภทบำนาญ | iRetire

ประกันประเภทบำนาญ | iRetire ให้ความสุขอยู่คู่กับคำว่า “เกษียณ” iRetire แบบประกันบำนาญชำระเบี้ยประกันภัยระยะสั้น ที่ให้ผลประโยชน์เงินบำนาญที่สูง เลือกได้ทั้งรายเดือนและรายปี และให้คุณสามารถวางแผนเกษียณได้ง่ายขึ้น พร้อมทั้งตอบโจทย์การลดหย่อนภาษีอย่างเต็มที่ เพื่อให้คุณใช้ชีวิตเกษียณได้อย่างมีความสุข ประกันประเภทบำนาญ | iRetire